Søgne Rådhus

Høsten 2017 vant vi anbudskonkurransen om å levere solcelleanlegg til Rådhuset i Søgne kommune. Etter befaring og grundig samtale med prosjektleder kom vi frem til en løsning med mikroinvertere og montering på trekantskinner. Anlegget holdes nede med ballast og produksjonen overvåkes i sanntid med ECU datalogger. Monteringsjobben gikk fint tross litt regn og vi fikk god hjelp av en lokal kranfører som heiste alt utstyret opp på taket.

Anlegget består av 36stk REC TwnPeak solcellepanel og 18stk mikroinvertere. Panelene er montert på trekantskinner og det ble valgt ballast slik at vi unngikk å perforere takdekket.