Solcelleanlegg til borettslag

SOLCELLER I BORETTSLAG.

TradeWind Solar tilbyr nå skreddersydde løsninger for borettslag som ønsker solceller. Borettslag disponerer ofte store og flate takflater. Det er god økonomi i å benytte slike tak til solceller. Det er både enklere og raskere å montere solanlegg på flate ak, det er lettere å inspisere, og selvsagt reduserer det felleskostnadene.

Borettslagstak rager ikke sjelden noen etasjer over nabolaget, og unngår derfor mye skygger. I tillegg er det ofte både kaldere og mer vind jo høyere man kommer. Vind og kulde øker som kjent ytelsene til solceller. Man får også ofte mulighetene til å regulere solcellestativene til «vinter» og «sommerstilling», og slik øke ytterligere solhøsten av antall kilowatttimer.

Flere kommuner, bl.a. Kristiansand, har nå bevilget egne støttemidler for å tilrettelegge for bl.a. solenergi i borettslag. Ikke sjelden har borettslaget både «handymen», fagarbeidere og elektrikere som kan bistå i monteringen på dugnad, og derfor bidra til å redusere investeringen ytterligere.

Her finner du link til info fra Kristiansand kommune og søknadskjema og retningslinjer.